מנורה לוגו
מדנס לוגו

בלעדי לחברי וחברות לשכת עורכי הדין

ביטוח אחריות מקצועית

בתנאים ייחודיים

פנו עכשיו לקבלת הצעה

מידע שמסרת ותמסור ברצונך ובהסכמתך ישמר אצלנו וישמש את קבוצת מדנס לצורך דיוור ישיר, ניתוח מידע, שיווק ומתן השירותים. ייתכן שהמידע יועבר לחברות בתחום הביטוח והפיננסים ולספקים לצרכים האמורים.
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

* התנאים הקובעים הם כמפורט בפוליסה